Wszystko zrobimy za Ciebie!

Nasi doradcy wykonają dla Państwa bezpłatny audyt, na którym po analizie rachunku za prąd jak i planów inwestycyjnych dopasujemy moc instalacji. Przekażmy informację o dostępnych dotacjach i innych programach pomocowych. Sprawdzimy stan techniczny dachu, oraz możliwości przeprowadzenia tras kablowych w Państwa budynku. Obsługujemy osoby fizyczne, firmy oraz gospodarstwa rolnicze.

Dostawa, termin i przebieg realizacji

Gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej usługi podpisana zostanie umowa, w której zostanie wstępnie określony termin realizacji. Materiał, z którego składa się zestaw montażowy zostanie do Państwa wysłany przez wynajętego przez naszą firmę przewoźnika. Po potwierdzeniu dostarczenia materiałów pracownik naszego biura ustali dogodny dla Państwa termin realizacji nie dalszy niż ten zapisany w umowie. Nasze ekipy monterskie przyjadą do Państwa w określonym terminie z pozostałymi elementami montażowymi i wykonają całą instalację, która zakończy się podpisaniem przez Państwa protokołu odbioru wraz z dokumentami niezbędnymi do wykonania zgłoszenia instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego. Na życzenie klienta na podstawie stosownego pełnomocnictwa możemy również wypełnić i wysłać wniosek na dofinansowanie z programu Mój Prąd. W skutek wykonanego w Państwa imieniu zgłoszenia zostanie wymieniony licznik i pocztą przesłane zostaną na Państwa adres następujące dokumenty:
– Aneks do umowy kompleksowej zakupu i dystrybucji energii elektrycznej, który zmieni system rozliczania ze zwykłego na system prosumencki.
– Zgłoszenie o przyłączeniu instalacji do sieci operatora dystrybucyjnego – dokument niezbędny do skorzystania z dofinansowania z tytułu rządowego programu „Mój prąd”.

Partnerzy i dostawcy:

Posiadamy dostęp do każdego dostępnego na rynku europejskim produktu w zakresie zakupu modułów i falowników. Możemy dostać Naszym klientom polecamy urządzenia sprawdzone od wielu lat na setkach wykonanych przez nas instalacji.

FALOWNIKI

Firma Huawei to największy producent falowników na świecie, a ich produkt znajduje się w czołówce światowych rankingów. Dodatkowo świetnie odnajduje się w realiach finansowych polskiego klienta. Falownik posiada wbudowany ogranicznik prądu stałego (DC).Jest to zabezpieczenie, które chroni dodatkowo Państwa instalację PV oraz sieć wewnętrzną w domu lub miejscu pracy. Bardzo prosta w obsłudze aplikacja na telefonie bądź komputerze daje pełen obraz pracy Państwa elektrowni fotowoltaicznej w dniach, tygodniach, miesiącach i okresach rocznych.
Z pełną odpowiedzialnością polecamy tego producenta.

PRODUKT NAJCZĘSCIEJ WYBIERANY PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW.

Solar Edge to dostawca falowników, które pracują z optymalizacją mocy przyłączoną do każdego modułu. Oznacza to ich pełną niezależność i maksymalizację czasu ich pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla instalacji lokalizowanej na wielu połaciach dachowych, bądź w innych sytuacjach gdzie w różnych porach dniach pojawia się cień padający na pojedyncze moduły

MODUŁY FOTOWOLTAICZE

Nasz partner firma ML System jest polskim dostawcą najwyższej jakości produktów jakimi między innymi są moduły Monokrystaliczne Half Cut w technologii PERC. Charakteryzuje go wysoka sprawność oraz świetne warunki gwarancyjne jak i dodatkowy walor estetyczny. Poniżej moduł ML System 330 Wp Halfcut Full Black

Bardzo popularnym na polskim rynku dostawcą modułów PV jest firma Longi Solar, która od lat znajduje się w czołówce rankingu Bloomberga Tier 1. Mono krystaliczny Moduł o mocy 360-375W z serii w czarnej ramie i opcji half cut to najczęściej wybierany przez naszych klientów moduł PV. Polecamy go ze względu na wysoką moc w standardowym rozmiarze modułu co gwarantuje wysoką sprawność oraz przystępną cenę.

Dostępne programy pomocowe:

System Prosumencki

W budynkach jednorodzinnych z instalacją PV o mocy do 50 kWp można korzystać z tzw. systemu opustu. Jest to bezgotówkowy system rozliczeń energii elektrycznej wyprodukowanej w budynku i pobranej z sieci, dedykowany właścicielom mikroinstalacji PV, których nazwano prosumentami. W takim przypadku muszą oni podpisać kompleksową umowę z zakładem energetycznym o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii. Według obecnie obowiązujących zapisów ustawy OZE, prosumentem może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą. Z systemu opustu mogą jednak korzystać także jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe czy związki wyznaniowe. System prosumencki polega na magazynowaniu nieskonsumowanej na bieżąco energii w sieci dystrybucyjnej. Odbieramy następnie zmagazynowaną energii po współczynniku:

– przy instalacji nie większej niż 10kW – 80% zmagazynowanej energii
– przy instalacji 10 – 50 kW – 70% – zmagazynowanej energii

To pozawala wyliczyć moc instalacji, która pokryje całkowite zużycie energii co pozwoli zmniejszyć rachunek za energię elektryczną do kosztów stałych ( około 5% całkowitej wartości miesięcznego rachunku). Jest to znakomita alternatywa dla wciąż bardzo drogich magazynów energii gdzie również można przechowywać niezużytą na bieżąco energię.

Program „Mój Prąd”

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Fundusze pozyskane z programu „Mój Prąd” nie podlegają opodatkowaniu.

Ulga Termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 r. Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Możliwość zastosowania wskazanej preferencji podatkowej dotyczy podatników dokonujących w trakcie danego roku przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) podatnik może odliczyć wydatki poniesione w danym roku m.in. na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pod warunkiem, że zostanie ono ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ulga termomodernizacyjna przysługuje między innymi osobom fizycznym, które zakupiły instalację fotowoltaiczną o mocy 2 – 10kW.

Przykładowe odliczenie od kosztów instalacji:

25000zł – 5000zł = 20000zł

20000 zł – 17% = 16600zł

Gdzie 25000zł to koszt przykładowej całej inwestycji netto na fakturze, 5000zł to odliczenie z programu „Mój Prąd”, a 17% to odliczenie ulgi termomodernizacyjnej w przypadku rozliczania się w pierwszej grupie podatkowej.